Foto galerija

Tapkite rėmėju


Neįgaliųjų mokymas

VšĮ „Vilties erdvė“ įgyvendinamo projekto „Proto negalios asmenų aktyvinimas ir motyvacijos darbinei veiklai skatinimas, taikant kompetentingą ir motyvuotą specialistų paramą bei nuoseklų tarpininkavimą darbo vietoje“ pagrindinės veiklos:

- 1.2.2. Neįgaliųjų mokymas pagal adaptuotą įvadinio mokymo programą (trukmė – 3 mėn.);

- 1.2.3. Neįgaliųjų mokymas pagal įstaigoje parengtas ir LDRMT užregistruotas neformaliojo mokymo programas (trukmė – 2 m.);

- 1.3.2. Neformaliojo mokymo metu įgytų kompetencijų tobulinimas (trukmė – 10 mėn);

- 1.3.4. Dalyvavimas dailės terapijos užsiėmimuose (trukmė – 20 mėn);

- 2.1.1. Darbuotojų ir mokymo dalyvių stažuotė Vokietijoje;

- 2.2.1. Neįgaliųjų įdarbinimas ir pagalba įsidarbinus (trukmė – 25 mėn).

 

Neįgaliųjų mokymas pagal adaptuotą įvadinio mokymo programą prasidėjo 2009 m. birželio 1 d. Mokymuose dalyvavo 8 neįgalieji. Programos tikslai:

o       padėti neįgaliam jaunuoliui (suaugusiajam) orientuotis profesijų pasaulyje;

o       suteikti informacijos apie savipažinos, saviugdos galimybes bei konsultavimosi prasmę;

o       formuoti meninę ir estetinę kompetenciją.

Specialistai, įvertinę individualius projekto mokymo dalyvių norus ir galimybes, padėjo jiems apsispręsti pasirenkant neformaliojo mokymo programą. Projekto mokymo dalyviai, baigę įvadinius mokymus, nuo rugsėjo 14 d. dalyvauja neįgaliųjų mokymuose pagal įstaigoje parengtas ir LDRMT užregistruotas neformaliojo mokymo programas. Jų mokymui naudojamos „Virtuvės pagalbinio darbuotojo“ ir „Staliaus padėjėjo“ neformaliojo mokymo programos.

12 neįgaliųjų, baigę VšĮ „Vilties erdvė“ įgyvendinto projekto „Protinę negalią turinčių žmonių profesinės reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką plėtra Mažeikių rajone“ 1 metų trukmės neformaliojo profesinio rengimo programas ir įgiję atitinkamas kompetencijas, nuo rugsėjo 1 d. dalyvauja neformaliojo mokymo metu įgytų kompetencijų tobulinimo programoje. Šiuose mokymuose projekto mokymo dalyviai sustiprins ir tobulins praktinius įgūdžius bei bendruosius gebėjimus, leisiančius jiems sėkmingai integruotis į darbo rinką.

2 kartus per mėnesį 12 projekto mokymo dalyvių dalyvauja dailės terapijos užsiėmimuose. Dailės terapijos tikslas – palengvinti įsidarbinimo galimybes neįgaliesiems asmenims taikant dailės terapijos metodus. Dailės terapijos užsiėmimuose projekto mokymo dalyviai: įsisavins dailės terapijos darbo principus, organizavimo struktūrą; išmoks dirbti grupėje; stiprins pasitikėjimą savimi; įgis savianalizės įgūdžių; ugdysis nuostatą vertinti savo ir kitų darbo rezultatus.

Pagrindinis projekto tikslas - proto negalios asmenų mokymas ir ruošimas darbinei veiklai, diegiant pažangias socialinio darbo ir darbinio mokymo programas bei metodikas.

Siekiant išvengti nesėkmių – motyvacijos įsidarbinti praradimo dėl baimės ir emocijų sunkumų, reikalinga tarpininkavimo specialisto pagalba. Projekto eigoje tarpininkas skatins projekto mokymo dalyvių motyvaciją darbinei veiklai, padės mokymo dalyviams pažinti ir įsisąmoninti savo norus bei gebėjimus, bendradarbiaus su Mažeikių darbo biržą, rajono įmonėmis, organizacijomis, įstaigomis, bei konsultuos darbdavius dėl darbo vietų pritaikymo.

Pradžia Apie mus Naujienos Kontaktai Pirmas Kontaktai Kompiuterinis langas Vilties erdvė Naujienos Pirmas puslapis Archyvas Rėmėjai Kontaktai Paštas Kontaktai Neįgaliesiems En Lt