Foto galerija

Tapkite rėmėju


Viešoji įstaiga "Vilties erdvė" vykdo naują projektą

VšĮ „Vilties erdvė“, vadovaudamasi 2009-03-09 Paramos skyrimo projektui sutartimi Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-01-004, pasirašyta tarp Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros ir VšĮ „Vilties erdvė“, įgyvendina projektą  „Proto negalios asmenų aktyvinimas ir motyvacijos darbinei veiklai skatinimas, taikant kompetentingą ir motyvuotą specialistų paramą bei nuoseklų tarpininkavimą darbo vietoje“, pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02 priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“.

 

Projekto vertė – 1.013.393 litai.

 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2009-03-09.

Projekto veiklų įgyvendinimo  pabaiga - 2011-12-09.

 

Projekto tikslinės grupės:

 

Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantys asmenys - neįgalieji  - 20 asmenų;

Socialiniai darbuotojai bei kiti darbuotojai, dirbantys socialinės rizikos ir socialinę atskirtį  patiriančių asmenų integracijos į darbo rinką srityje – 10 asmenų.

 

Pagrindinis projekto tikslas - Proto negalios asmenų mokymas ir ruošimas darbinei veiklai, diegiant pažangias socialinio darbo ir darbinio mokymo programas bei metodikas.

 

Projekto uždaviniai:

 

  • Suteikti darbuotojams įgūdžių taikyti pažangius proto negalios asmenų įsitraukimo į darbo rinką skatinimo veiklos modelius;
  • Pasinaudoti kitų šalių patirtimi, organizuojant kvalifikuotą specialistų pagalbą neįgaliesiems įsidarbinant ir įsidarbinus.
  • Pasidalyti patirtimi su Vokietijos specialistais neįgaliųjų įdarbinimo srityje ir parengti svarbiausių sėkmingos neįgaliųjų integracijos į darbo rinką principų metodiką;

 

Projekto įgyvendinimo eigoje bus taikomi nauji tiek savivaldybės, tiek ir šalies mastu metodai ir priemonės – bus adaptuotos metodikos ir programos įvadiniam neįgaliųjų mokymui, neformaliojo mokymo metų įgytų kompetencijų tobulinimui, bus vykdomi dailės terapijos užsiėmimai, naudojant pritaikytą dailės terapijos metodiką įsidarbinimo siekiantiems neįgaliesiems. Bus parengta apibendrinta išliekamąją projekto reikšmę turinti medžiaga, kuria galės naudotis ir kiti kitų įstaigų specialistai.

 

Stebėsenos rodikliai

 

Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų - neįgaliųjų, dalyvavusių pagal šią priemonę finansuojamose veiklose, kurie įsidarbino arba tęsia mokymus (praėjus 6 mėn. po projekto pabaigos), dalis nuo visų šių grupių asmenų projektų dalyvių – 6 asmenys (30 proc.)

Tačiau reikia nepamiršti, kad neįgaliųjų aktyvinimo, darbinės integracijos procese yra svarbu ir vertinga ne tik rezultatas, bet ir pats procesas.  Neįgaliųjų įtraukimas į integracijos procesą, ženkliai prisidės prie jų lūkesčių išsipildymo ir visuomenės nuostatų pokyčio.

Pradžia Apie mus Naujienos Kontaktai Pirmas Kontaktai Kompiuterinis langas Vilties erdvė Naujienos Pirmas puslapis Archyvas Rėmėjai Kontaktai Paštas Kontaktai Neįgaliesiems En Lt