Foto galerija

Tapkite rėmėju


Valstybės garantuojama teisinė pagalba

2008 vasario 26 dieną viešosios įstaigos “Vilties erdvė” vyr. socialinės darbuotojos S. Bertašienė ir D.Gailiūnienė dalyvavo Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos rengiamame susitikime. Tuo tikslu tarnyba surengė savaivaldybės socialinės paramos skyriaus, rajono seniūnijų bei socialinės paskirties įstaigų darbuotojams susitikimą su Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos direktoriumi Arnu Ilgausku, kuris supažindino su antrinės teisinės pagalbos teikimo taisyklėmis bei Mažeikių rajono gyventojų aktyvumu, naudojantis šia pagalba.

Kas yra valstybės garantuojama teisinė pagalba?
Valstybės garantuojama teisinė pagalba teikiama gyventojams, kad jie galėtų tinkamai ginti savo pažeistas teises ir įstatymų saugomus interesus, remiantis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymu (toliau vadinama – Įstatymas).

Valstybės garantuojama teisinė pagalba apima pirminę teisinę pagalbą ir antrinę teisinę pagalbą.
Pirminė teisinė pagalba – tai teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Ši teisinė pagalba taip pat apima patarimus dėl ginčo išsprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo bei taikos sutarties parengimą. Pirminę teisinę pagalbą turi gauti visi LR piliečiai. Asmenys, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą, turi kreiptis į savivaldybes.
Antrinė teisinė pagalba – tai dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Be to ši reisinė pagalba apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarką, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.
Antrinę reisinę pagalbą turi teisę gauti LR piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys. Antrinė teisinė pagalba šiems asmenims teikiama, jeigu jų turtas ir metinės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti pagal šį Įstatymą.

Daugiau informacijos: www.teisinepagalba.lt
Pradžia Apie mus Naujienos Kontaktai Pirmas Kontaktai Kompiuterinis langas Vilties erdvė Naujienos Pirmas puslapis Archyvas Rėmėjai Kontaktai Paštas Kontaktai Neįgaliesiems En Lt