Foto galerija

Tapkite rėmėju


Veikla

VšĮ „Vilties erdvė” (toliau tekste – Įstaiga) sudaro Gyvenimo namai, adresu Šerkšnės g. 2, Mažeikiai ir Specialiosios dirbtuvės, adresu Ventos g. 16, Mažeikiai.

Įstaigoje darbas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro įsakymais, įstaigos įstatais ir visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimais.

Ilgalaikės, trumpalaikės bei dienos socialinės globos paslaugos Įstaigos klientams teikiamos vadovaujantis 2007 m. kovo 16 d. neeilinio visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu Nr. 1 patvirtintu teikiamų socialinių paslaugų sąrašu.

 

          Įstaigos Grupinio gyvenimo namuose klientams teikiamos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugos: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, apgyvendinimo, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių įgūdžių ugdymo, laisvalaikio organizavimo, maitinimo, asmens higienos,  transporto ir kitos.

 

Specialiosios dirbtuvės yra skirtos proto negalios žmonių užimtumui, darbinei veiklai, kadangi  jiems dėl socialinės, fizinės ar protinės negalios sunku rasti pastovų darbą normalioje darbo rinkoje. Dirbtuvių klientams teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, bendravimo, maitinimo, laisvalaikio organizavimo, darbinių įgūdžių ugdymo, transporto ir kitos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį reikalingos paslaugos.  

 

Socialinis darbas Įstaigoje organizuojamas pagal individualius planus, atsižvelgiant į kliento gebėjimus. Dirbant pagal individualius planus lavinamas klientų savarankiškumas, kasdienio apsitarnavimo ir bendravimo įgūdžiai, organizuojamas darbinis užimtumas bei laisvalaikis.     

Įstaigoje veikia savivaldos institucijos: Grupinio gyvenimo namų gyventojų ir Specialiųjų dirbtuvių lankytojų tarybos. Jas sudaro tarybos pirmininkas ir 2 tarybos nariai. Atstovai į šią tarybą renkami Įstaigos gyventojų ir lankytojų susirinkimuose kas 2 metus slapto balsavimo būdu. Taryba atstovauja gyventojų ir lankytojų teises ir teisėtus interesus, aktyviai dalyvauja sudarant dienotvarkę, planuojant laisvalaikį ir kt.

 

Grupinio gyvenimo namuose yra 18 vietų (2 vietos skirtos trumpalaikei neįgaliųjų priežiūrai). Šiuo metu Grupinio gyvenimo namuose socialinės paslaugos teikiamos 16 neįgaliųjų. Visiems namų gyventojams paslaugos teikiamos ištisus metus. Gyventojai gyvena 2 grupėse vienviečiuose ir dviviečiuose kambariuose. Gyvenimo namų gyventojams yra sudarytos palankios, žmogaus orumo nežeidžiančios ir artimos namų aplinkai gyvenimo sąlygos. Namų gyventojams teikiamos ir vienkartinės transporto paslaugos – išvykos į ekskursijas, pažintines ir poilsines keliones, išvykos į tarptautines vasaros poilsio stovyklas. Išvykų metu stiprinami neįgaliųjų prisitaikymo prie aplinkos gebėjimai, plečiamas pasaulio pažinimas, gerinama emocinė bei psichologinė savijauta. Gyventojai švenčia savo gimtadienius, valstybines bei religines šventes, lanko koncertus, įvairius renginius. Tikintieji  sekmadieniais lankosi bažnyčioje.          

Grupinio gyvenimo namuose kiekvienam gyventojui sudaromos sąlygos pagal galimybes įgyti žinių ir įgūdžių, leidžiančių kuo funkcionaliau, ekonomiškiau ir estetiškiau tvarkyti savo buitį, sveikai gyventi, mokėti suteikti sau ir kitam pirmąją pagalbą, t.y. būti kuo mažiau priklausomiems nuo aplinkinių. Socialinių įgūdžių formavimas grindžiamas humaniškumo, demokratiškumo, vaizdumo, sistemingumo ir prieinamumo principais.  Formuojant įgūdžius kiekviename mokymo etape nuolat pabrėžiama tvarkingumo, tikslumo, švaros, rūpestingumo ir paslaugumo svarba, atskleidžiamas darbo vertingumas ir prasmė, ugdoma darbo kultūra, sudaromos sąlygos patirti džiaugsmą ir malonumą gerai atlikus patikėtą darbą.

Socialiniai darbuotojai  padeda gyventojams tvarkyti asmeninius reikalus už Įstaigos ribų, gina jų teises ir interesus. Lengvesnės negalios gyventojai ruošiami savarankiškam gyvenimui, kad ateityje jie galėtų gyventi   savarankiškai ar su minimalia socialinių darbuotojų pagalba. Jų įgytas savarankiškumas nuolat palaikomas ir skatinamas. Grupinio gyvenimo namų gyventojų socializacijos procese vyksta teigiami pokyčiai, ypač kasdienio apsitarnavimo, asmeninės higienos ir savarankiškumo srityse.

 

Specialiosios dirbtuvės (toliau tekste – Dirbtuvės) yra skirtos proto negalios žmonių užimtumui, darbinei veiklai, kadangi  jiems dėl socialinės, fizinės ar protinės negalios sunku rasti pastovų darbą normalioje darbo rinkoje. Darbas su klientais Dirbtuvėse orientuotas ne tik į užimtumą, bet ir į darbinių gebėjimų vystymą.

Dirbtuvių lankytojai darbinių įgūdžių mokosi siuvimo ir rankdarbių, floristikos – sodo, staliaus grupėse. Dienos užimtumo grupėje dirbama tik su sunkiausios negalės klientais. Grupėse su klientais dirba socialiniai darbuotojai ir užimtumo specialistai. Nuolatinio darbo pasėkoje keičiasi klientų požiūris į darbą, klientai įgyja daugiau pasitikėjimo, atsiskleidžia individualūs darbiniai gebėjimai, gerėja bendravimas grupėse.

Dirbtuvių klientai - kūrybiški žmonės. Jų kūrybiškumo, kruopštumo, atsakingumo ir kantrumo rezultatas - originalūs, kokybiški darbeliai dažnai eksponuojami didžiosiose miesto įmonėse, įstaigose, mokyklose ir respublikinėse parodose.

Specialiųjų dirbtuvių lankytojai kartą savaitėje lanko VšĮ „Mažeikių naftos“ sporto klubą. Trečiadieniais po pietų organizuojamos teminės popietės grupėse, o penktadieniais įvairaus pobūdžio bendra veikla (meninis užimtumas, išvykos, teminiai pokalbiai, šventiniai renginiai ir kt.).

 

        Įstaiga palaiko glaudžius bendradarbiavimo ryšius su Ryzos m. Lebenshilfe organizacija Vokietijoje, bendradarbiauja su Telšių, Jurbarko, Skuodo bei Kretingos analogiškomis įstaigomis, vykdo bendrus renginius.

 

        2009 m. pradėtas vykdyti ESF finansuojamas projektas „Proto negalios asmenų aktyvinimas ir motyvacijos darbinei veiklai skatinimas, taikant kompetentingą ir motyvuotą specialistų paramą bei nuoseklų tarpininkavimą darbo vietoje“. Projekto trukmė – 33 mėn.

 

Pradžia Apie mus Naujienos Kontaktai Pirmas Kontaktai Vilties erdvė Naujienos Pirmas puslapis Archyvas Rėmėjai Kontaktai